Hjemmefødsel, dit valg!

Kendt jordemoder, dit ønske?

GRAVIDITET OG FØDSEL PÅ DEN GODE MÅDE!!

Beretningen her starter for halvandet år siden hvor jeg ventede mit første barn. Jeg fik som så mange andre lavet en trippeltest og da denne viste højrisiko for trisomi 18 (mongolisme), valgte man at tilbyde mig fostervandsprøve. Den viste til alt held, at der ikke var noget galt og glade var vi, for nu kunne der da ikke gå noget galt. I uge 21 bliver jeg kaldt ind på Hillerød til en type 2 scanning, der desværre viste at noget var galt alligevel. Fostret havde en uoprettelig hjertefejl så barnet ville ikke have mulighed for at overleve. Graviditeten måtte bringes til ophør! Efter et par dage, blev jeg indlagt på Hillerød og fødslen blev sat igang. De mange tanker og forventninger man naturligvis har haft til en graviditet med en lykkelig udgang, falder pludselig til jorden og man befinder sig et sted mellem smerte, afmagt og hjælpeløshed hvilket gør een utrolig skrøbelig. Dette skriver jeg for at understrege hvor vigtigt det er, at man har følelsen af tillid og tryghed til det personale der omgiver een i en sådan situation. Den oplevelse fik jeg til fulde, da jeg blev kørt ned på fødegangen og blev præsenteret for min jordemoder Hanne Willer der havde vagt den nat. På en yderst professionel, kompetent og ikke mindst hjertevarm måde forestod hun fødslen og jeg lovede mig selv, at skulle jeg nogen sinde blive gravid igen, så skulle det om muligt være hende der skulle følge mig i det kommende forløb.

I juni 2004 konstaterer vi til vores store glæde, at jeg er blevet gravid igen og kontakter straks Hanne Willer for at høre om hun vil bave mulighed for at følge mig i mit graviditetsforløb og om det på trods af, at det er en hjemmefødselsordning hun har, kan lade sig gøre at selve fødslen kan foregå på Hillerød Sygehus. Til alt held, kan dette godt lade sig gøre og da Hanne siger ja til at følge mig,ja...så blev jeg bare himmelhenrykt! .. Hanne foreslog, at hun ville komme hjem til mig med jævne mellemrum for at aflægge jordemoderbesøg. Derudover kunne jeg frit bruge hende bvis jeg havde spørgsmål eller skulle til undersøgelser el.lign.(Sidstnævnte benyttede jeg mig bl.a af, da jeg i uge 37 skulle have vendt fostret inde på Hillerød.) Det gav en meget stor tryghed, at vide at hvad enten man skulle til det ene eller det andet, så ville der være en person til stede, som man havde fuld tillid til. På trods af, at jeg denne gennemgik et ret ukompliceret fødselsforløb hvor alt faktisk gik efter bogen, så var der jo en masse tanker og spørgsmål som meldte sig, ikke mindst pga det sidste graviditetsforløb. Alt dette fik jeg flittigt "vendt" med Hanne under hendes mange hjemmebesøg (så vidt jeg kan se på min vandrejoumal, så har hun været her ca. 12 gange af 2 timers varighed!!) og da hun jo kendte min "historie" fra sidste gang, var hun jo en af dem der bedst forstod hvad der rørte sig i een.

Da selve fødselsforløbet gik igang, var jeg gået et par dage over tiden og veerne startede en nat ved 2 tiden. Der var 5-8 minutter imellem, så inderst inde var jeg godt klar over, at det ikke var lige op over, men jeg ringede til Hanne kl. 4 om natten og fik bekræftet, at jeg bare skulle vente og se tiden an. Betryggenden ikke at skulle sidde en hel nat og tænke: "er det mon lige straks jeg skal afsted til sygehuset??". Da veerne var blevet ved på den måde i halvandet døgn, kom Hanne ud til mig og vi gik en lang tur for at sætte lidt mere gang i veerne. Herefter foreslog hun, at enten skulle fødslen sættes igang eller også skulle jeg have noget at sove på, så nu var det tid til at tage ind til Hillerød. Da vi kom ind på Hillerød besluttede Hanne sig for at sætte fødslen igang og jeg fik lagt et ve-drop ved 15 tiden. Knap 3 timer efter, havde jeg født en lille pige. Hanne var til stede hele tiden og når man tænker på hvor skrøbelig man er under en fødsel, så giver det en kæmpe tryghed at vide at jordemoderen er der for een hele tiden og ikke også er nødt til at deltage i en fødsel på en anden stue. Da jeg havde valgt at føde ambulant, tog vi hjem få timer efter fødslen og i dagene efter kom Hanne og så til os, hjalp til med amningen osv.

Når jeg tænker tilbage på dette forløb, giver det mig et klart billede af hvor meget jeg har fået for få penge og jeg vil sige, at det er en af de bedste investeringer jeg har gjort. Faktisk kan sådan et forløb ikke gøres op i hverken penge eller "takketaler", for det rummer meget mere end det. Vi har grinet lidt af, at det næsten føltes somom vi var kommet i familie med hinanden, men det giver måske et lille billede af hvor meget tryghed og tillid der kan vise sig at være under sådan et forløb. Det var helt vemodigt da forløbet sluttede, men en ting er sikkert; Jeg ringer til Hanne næstegang jeg bliver gravid!!!

Charlotte Pedersen 19. marts 2005
email: vibevej231@hotmail.com