Hjemmefødsel, dit valg!

Kendt jordemoder, dit ønske?

Jordemoderen

Jeg hedder Hanne Willer og er født i 1961.

Jeg har selv 3 børn, født i henholdsvis 1983, 1985 og 1994. Ingen af disse er født hjemme, men på Hørsholm fødeafdeling, med assistance fra min "egen" jordemoder under hyggelige og kendte forhold.Hanne Willer

Jeg er uddannet som jordemoder i 1994 og har løbende ajourført min uddannelse, blandt andet med kurserne: "Hjemmefødsler", "Akupunktur" og "Vandfødsler"

Jeg begyndte som jordemoder på Hørsholm fødeafdeling, var derefter kortvarigt på Hillerød fødeafdeling, dernæst været fastansat på Helsingør fødeafdeling og nu på deltid på Hillerød fødeafdeling igen. Jeg har desuden arbejdet som vikarjordemoder på flere forskellige fødeafdelinger på Sjælland, samt været i Grønland og Norge som jordemoder.

Jeg har altid fundet de største udfordringer og den største tilfredshed i arbejdet på mindre fødesteder. Med sammenlægningen af Helsingør- og Hillerød fødeafdelinger i 2003, blev mit arbejde på en lille afdeling med kendthed og kontinuitet fortid. Desværre så det heller ikke ud som om der blev bedre vilkår for Frederiksborg Amts hjemmefødsler under sammenlægningen og jeg valgte derfor at søge orlov og afprøve mit ønskejob som hjemmefødejordemoder.

Jeg har således, siden 2003, praktiseret "kendt jordemoder" og hjemmefødsler i mit eget regi og tror stadig på, at det er det rigtige. Af faglige og økonomiske årsager er jeg dog igen tilknyttet fødeafdelingen i Hillerød, samt har vikararbejde på forskellige fødesteder i ind- og udland.

Jeg er barnebarn af en tidl. privat praktiserende hjemmefødejordemoder og har altid tænkt, at jeg også ville praktisere hjemmefødsler når chancen bød sig. Jeg er, som mine søskende, selv født hjemme og er varm fortaler for kendt jordemoder og kontinuitet i egne trygge rammer. Der er meget stor forskel på om man som gravid og fødende kommer "på besøg" hos jordemoderen, eller om hun kommer på besøg hjemme hos én selv. Det er ikke naturligt at skulle "flytte" på sig, når man er gået i gang med at føde. Mange fødende oplever koncentrationsbesvær, øgede smerter og vesvækkelse når de "flytter" ind på sygehuset. Sidst er der også mange fødende der føler stor utryghed ved ikke, at kende den jordemoder de skal føde med.