Hjemmefødsel, dit valg!

Kendt jordemoder, dit ønske?

Priser, forsikring m.m.

Du er altid velkommen til at maile/ringe til mig og få en helt uformel snak om din situation - det koster dig ikke noget.

Priser

Enkelte ydelser (eks. fødselsrådgivning) pr. time 600,-
En samlet "pakke" (fødselsrådgivning, graviditetsundersøgelser, fødsel og barselspleje) 18.000,-
Leje af fødekar (hentes og bringes selv) 400,-

Ved timebaserede ydelser, beregnes endvidere kørselstillæg.
For momsbelagte ydelser er de anførte priser inkl. moms.

Tilskudsmuligheder

Jeg har ansøgt Region Nord om betaling for hjemmefødsler med privatpraktiserende jordemoder, i lighed med den service der ydes i Region Sjælland. Jeg kan ikke få tilsagn om noget endnu, da Region Nord vil ikke behandle "fødselsområdet" før der nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen er færdige.

Jeg har dog talt med en meget positiv indstillet chef på området; Christian Vorm og har fremsendt ham alle mine gode argumenter og statistiske beregninger.

Jeg kan derfor kun opfordre jer til, hvis i ønsker at føde hjemme med kendt jordemoder, at lægge pres på Regionen ved, at skrive til Christian Vorm, som har indvilliget i, at modtage og vidrerformidle evt. ansøgninger. I skal ikke forvente, at få rede penge ud af det, men måske kan jeres ansøgning være med til, at ændre forholdene for hjemmefødslerne i regionen, i fremtiden.

Vestsjællands Amts Hjemmefødselsordning har nu bredt sig til hele Region Sjælland, fra Sjællands Odde til Rødby. Region Sjælland har endnu ikke besluttet om ordningen skal gøres permanent, men har ladet den fortsætte som dengang det bare var Vestsjællands Amt. Det er selvfølgelig mit ønske, at ordningen bliver permanent, da jeg med sådan en aftale i naboregionen, kan lægge endnu mere pres på Region Nord

Forsikring

Jeg er ikke bekendt med hvilke forsikringer der yder tilskud til private hjemmefødsler. Jeg synes dog at du/I bør undersøge om jeres eksisterende forsikringer giver en mulighed for tilskud. Så vidt jeg er orienteret er der nogle af de sygeforsikringer som arbejdsgiverene tegner for deres medarbejdere, der yder tilskud til udgifter i forbindelse med graviditet og fødsel. Check også om der evt. skulle være ægtefælledækning hvis manden er sygeforsikret via en firmasygeforsikring.