Hjemmefødsel, dit valg!

Kendt jordemoder, dit ønske?

Hvad jeg tilbyder

Det er muligt også, at benytte mig som privat/kendt jordemoder til graviditetsundersøgelser og fødsel på hospitalet

Fødselsrådgivning

Inden du/I beslutter hvor og hvordan I skal føde jeres barn tilbyder jeg en fødselsrådgivning. En fødselsrådgivning indeholder en gennemgang af jeres holdninger, ideer og spørgsmål samt min vurdering af hvad jeg finder anbefalelsesværdigt i jeres situation.

Det er også her det er muligt at få gennemgået et tidligere fødselsforløb med henblik på afklaring og planlægning af næste graviditet og fødsel.

En fødselsrådgivning kan derfor også gives inden en evt. graviditet. Tilbudet om rådgivning er helt uafhængigt af om du senere ønsker min fødselshjælp.

Graviditetsundersøgelser

I løbet af graviditeten vil du blive tilbudt 7-10 graviditetsundersøgelser i dit eget hjem. Graviditetsundersøgelserne vil ud over almindelig kontrol af urin, blodtryk, fostertilvækst og hjertelyd også indeholde vigtige elementer af fødselsforberedelse.

Dette tilbud indebære at vi kommer til at kende hinanden godt, hvilket er den vigtigste forudsætningen for et harmonisk fødselsforløb.

Fødselsassistance

Hvis du er sund og rask og dit svangerskab forløber som det skal og du går spontant i fødsel efter fulde 36 uge og inden fulde 42 uge vil jeg assistere ved din fødsel i hjemmet.

Hvis der opstår problemer, der indebærer indlæggelse på svangre- og/eller fødeafdeling i løbet af graviditeten eller under fødslen, fortsætter jeg med at være din primærjordemoder for derved at give dig den tryghed, der er så nødvendig, for et tilfredsstillende forløb.

Hvis du ikke ønsker at føde hjemme, men med kendt jordemoder på hospitalet, er det også en mulighed. Dette tilbud indebærer også, at jeg følger dig under evt. indlæggelse i graviditeten.

Barselspleje

Efter en hjemmefødsel har vi daglig kontakt i den første uge. Jeg kontakter sundhedsplejersken, laver de obligatoriske indberetninger og tilbyder at tage de blodprøver på barnet der anbefales efter en fødsel. I barselsplejen indgår også en gennemgang af fødselsforløbet og udlevering af fødejournal.

Efter en hospitalsfødsel, evt. ambulant fødsel har vi også kontakt i den første uge og planlægger hjemmebesøg efter behov. Ligeledes er tilbudet om blodprøver, gennemgang af fødselsforløb osv. som ved en hjemmefødsel.